Zorg dat u
het verschil
maakt...

Begeleiding
van a tot z

Als overheid, onderwijsinstelling of zorgbedrijf (bv. ziekenhuis, woon- of zorgcentrum, assistentiewoning) kunt u ook bij Cornelis & Partners terecht voor uw verzekeringen en Employee Benefits.

Door de jaren heen hebben wij heel wat expertise opgebouwd in het domein van de social profit en de publieke sector. Wij zorgen dan ook als makelaar voor een complete begeleiding op basis van een vooraf duidelijk omschreven en besproken stappenplan:

  • Opstellen van het lastenboek dat bestaat uit 2 luiken
    • Een administratief luik met verwijzing naar de toepasselijke wetgeving, de opdrachtbeschrijving, wijze van gunning, criteria van gunning en de vorm waarin de offertes dienen overgemaakt te worden door de verzekeraars
    • Een technisch luik waarin de gewenste waarborgen worden aangehaald en eventuele opties en uitbreidingen
  • Het bepalen van de gunningsprocedure conform de wetgeving overheidsopdrachten
  • Bespreken van het lastenboek met de verantwoordelijke(n)
  • Analyseren van de ontvangen offertes van de diverse verzekeraars
  • Gunningsrapport opstellen en toelichten aan de verantwoordelijke(n)
  • Gunningsrapport overmaken aan de diverse inschrijvers na gunning.

Expertise

Wij begeleiden vandaag diverse Vlaamse overheidsinstellingen alsook heel wat rust- & verzorgingstehuizen en gehandicapteninstellingen. Onze klanten zijn verspreid in geheel Vlaanderen.