Zorg dat
uw vermogen
optimaal beheerd wordt.

Proxifin

ProxiFin is een samenwerkingsverband tussen Cornelis & Partners en het family office Veirman & Co. Proxifin maakt gebruik van deze gezamenlijke expertise om op de meest optimale manier het vermogen van de klant te begeleiden.

proxifin

Doorgedreven
dienstverlening

U mag zich als klant verwachten aan een doorgedreven dienstverlening die u vermogensadvies op maat voorschotelt.

Onze experts evalueren permanent macro- en micro-economische factoren, financieel-technische trends en het wettelijk kader in functie van het belang van de klant.

Bij de verwezenlijking van uw dromen maken wij gebruik van diverse vermogenbeheerders. Daarin verschilt Proxifin van de private bankers en de meeste andere vermogensbeheerders. Er is geen binding met één financiële instelling of haar producten. Zoals een architect niet zelf de muren metst, heeft Proxifin geen eigen beleggingen en wordt er steeds rechtstreeks samengewerkt met solvabele en gekende partners.

grafiek vermogensbeheer

Er wordt steeds gestart vanuit een ‘stresstest’ analyse, deze bestaat enerzijds uit een objectieve risico-analyse, vermogensanalyse en successieanalyse en anderzijds uit een subjectieve analyse waarbij wij luisteren naar uw dromen, verwachtingen en doelstellingen. Na de analyse wordt een rapport gemaakt waarin alle aspecten worden bekeken en diverse aanbevelingen worden geformuleerd. Zo wordt elke bestaande belegging geëvalueerd in welke mate deze bijdraagt tot het realiseren van de door de cliënt vooropgestelde doelstellingen. Het belang van de klant staat steeds centraal, zo wordt gepoogd om zoveel mogelijk van de bestaande situatie te behouden of te optimaliseren om onnodige kosten te vermijden. Het aanbod dat door ons geformuleerd wordt past in een globaal vermogensplan. Dit globaal plan wordt meermaals per jaar samen bekeken en getoetst aan de werkelijke situatie zodat er bijgestuurd kan worden indien nodig. Dit vormt de basis van de opvolging.